Tarieven (2019)

Kennismakingsgesprek (+/- 10 minuten): gratis
Eerste consult inclusief uitgewerkt advies: € 97,00*
Tweede consult: v.a. € 33,00*
Vervolg consult per kwartier: € 17,50*
Huidplooimeting: €17,50

Toeslag voor huisbezoek:
tot 5 km. € 17,50
5 – 10 km. €22,00
meer dan 10 km. € 33,00
Toeslag nota per post € 1,50


Toelichting tarieven en behandeltijd*

Een consult bestaat uit twee componenten:
1. De directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
2. Individueel dieetconsult: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Niet nagekomen 1e consult** € 65,00
Niet nagekomen vervolgconsult** € 17,50

** Afspraken die niet tijdig (minimaal 24 uur) van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.  Afzeggen kan telefonisch: 06-29581878 of per mail: info@dieetstudio13.nl.


Vergoedingen

Vanuit de basisverzekering kunt  u aanspraak maken op dieetadvisering. Voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro per jaar (tenzij u een een hoger vrijwillig eigen risico heeft). Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico. Indien u uw eigen risico nog niet verbruikt heeft, worden de kosten van de diëtist via de zorgverzekeraar in rekening gebracht.

Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Neemt u bij de intake het volgende mee:
*        Indien u bent doorverwezen, een verwijzing van uw huisarts of specialist (In 2019 vereisen de volgende zorgverzekeraars een verwijsbrief: CZ, De Friesland, Kiemer, Nationale Nederlanden en OHRA);
*        Een geldig legitimatiebewijs;
*        Uw polisnummer.

Vergoedingen vanuit de ketenzorg
Voor mensen met diabetes, COPD en cardiovasculair risico is er vanuit de zorgverzekeraars een regeling, genaamd ‘ketenzorg’. Is er sprake van diabetes, COPD of cardiovasculair risico, vraag dan de huisarts voor een verwijzing naar de diëtist binnen de ketenzorg. De kosten voor dieetadvies worden dan vergoed vanuit het basispakket en gaan niet ten koste van het eigen risico.


Directe toegankelijkheid (DTD)

Per 1 augustus 2011 is de diëtist vrij toegankelijk geworden. Dit betekent dat u geen verwijsbrief nodig heeft om dieetadvisering vergoed te krijgen. Echter niet alle zorgverzekeraars doen hieraan mee. Informeer hiervoor uw polisvoorwaarden.
In 2019 vereisen de volgende zorgverzekeraars een verwijsbrief: CZ, De Friesland, Kiemer, Nationale Nederlanden en OHRA.

Indien u zonder verwijsbrief komt, dient u na het consult per pin betalen.


Gecontracteerde zorgverzekeraars

Bekijk hier het overzicht met de gecontracteerde zorgverzekeraars:
Lijst gecontracteerde zorgverzekeraars


Privacy

Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt in vertrouwen behandeld. Meer informatie hierover kunt u lezen in de
Privacyverklaring DieetStudio 13