Vrijdag 12 februari 2017 was ik aanwezig op de beursvloer in de Speeldoos Baarn.
Op de Beursvloer (ruilbeurs met een gesloten portemonnee) wisselen ondernemers, bedrijven, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties diensten en goederen uit. Mijn aanbod: een voorlichting over ondervoeding bij kwetsbare ouderen in de thuiszorg.

Ondervoeding bij ouderen is een snelgroeiend probleem. In verzorgingstehuizen blijkt 15-20% van de ouderen ondervoed te zijn. Bij ouderen met thuiszorg blijkt dit percentage zelfs 30-40%  te zijn.

Ondervoeding kan komen door o.a. een verminderde eetlust, slikklachten, ziekte, vermoeidheid, verminderde mobiliteit of door ‘gewoonweg’ vergeten te eten en drinken. Als gevolg van een verminderde voedingsinname daalt het energieverbruik, vermindert de functionaliteit, daalt de spiermassa, daalt de eetlust, neemt het gewicht af, vermindert de wondgenezing en duurt het herstel van ziekte langer..

Om dit probleem aan te pakken is het van belang dat ondervoeding tijdig wordt gesignaleerd. Hoe eerder de signalen worden opgepakt, des te sneller kan er worden ingegrepen om ondervoeding te voorkomen. Daarom wil ik als diëtist  voorlichting gaan geven aan o.a. verpleegkundigen in de (thuis)zorg, voedingsassistenten, (huis)artsen, casemanagers, etc. Want…. ‘Voorkomen is beter dan genezen’

Op de beursvloer waren een paar (thuis)zorgorganisaties aanwezig met wie ik een mooie match had. Het was een zeer geslaagde middag en ik ben benieuwd hoe nu verder…. wordt vervolgd.