Recent kwam er een nieuw onderzoek in de media over de gevolgen van alcoholconsumptie. Er was veel over te doen, zo hadden verschillende media als kop dat een glas alcohol dertig minuten van je leven kost. Dit bleek achteraf genuanceerder te liggen. Voedingswetenschappers kregen het woord, maar hoe gaat een diëtist met alcoholadviezen om in de praktijk. Voeding nu peilde de mening van een aantal diëtisten in het veld.

VoedingNu vroeg mij wat ik in mijn praktijk adviseer over het gebruik van alcohol. Het onderstaande artikel, waaraan ik een bijdrage mocht leveren, is geschreven door Coen Dros.

In de media circuleren veel verschillende meningen over voeding en de diëtist, iedereen kan er zijn zegje over doen. Soms zijn voedingsadviezen tegenstrijdig. Wat vindt de diëtist? In deze rubriek geven diëtisten commentaar op actuele diëtisten- of voedingskwesties.

2. Een diëtist raadt alcohol volledig af aan een cliënt.

De diëtisten raden alcohol bijna nooit af, maar het adviseren zullen zij ook niet doen. Bewustwording van drankgebruik en het informeren over de gevolgen blijkt volgens de diëtisten het belangrijkste. Al blijkt alcoholgebruik niet een makkelijk onderwerp om over te praten.

Zo valt het Eline Posthumus, diëtist van Diëtistenpraktijk DieetStudio 13 in Baarn, op dat cliënten niet makkelijk praten over hun alcohol gebruik. ‘Ouderen drinken vaak een glaasje uit gewoonte en jongeren nemen hun vrienden als norm om te bepalen wat ‘normaal’ is.  Dat zij zelf te veel alcohol zouden drinken en dat dat mogelijk slecht is voor de gezondheid is , is een lastig onderwerp.’

Reden achter alcoholgebruik

Toch heeft het verbieden van alcohol, ondanks de negatieve effecten op de gezondheid, geen zin volgens de diëtist. ‘want ‘verboden vruchten smaken het lekkerst.’ Daarom raad ik alcohol nooit af, tenzij noodzakelijk zoals bij sommige medicatie of leverproblemen. Ik vind het belangrijk dat cliënten weten wat de effecten van alcohol zijn op het lichaam en dat ze weten waarom zij zelf drinken. Drinkt iemand ‘uit gewoonte’, als verslaving, vanwege sociale druk of juist als ontspanning. De reden waarom iemand alcohol drinkt vind ik misschien nog wel belangrijker, want pas dan kun je aan de slag om alternatieven te bedenken,’ aldus Posthumus.

Lastig onderwerp

Ook Pauline Kortbeek, van diëtistenpraktijk De Eetmevrouw, zegt dat alcohol een lastig onderwerp is. Ze vindt dat ook dat het goed is dat er onderzoek gedaan wordt naar alcohol en de effecten daarvan op de gezondheid. Die onderzoeken gebruikt zij ter ondersteuning van haar adviezen. ‘In mijn omgeving krijg ik vaak vragen over alcohol. Vooral over of ik het zelf drink, hoeveel glazen en of het alleen biologische rode wijn is omdat dat dat toch goed is voor je? Deze probeer ik dan zoveel mogelijk te beantwoorden met goede wetenschappelijke onderzoeken.’

Meer bewustwording

Ze zal cliënten die niet drinken zeker niet adviseren om wel een glas alcohol te drinken. ‘omdat de richtlijn aangeeft dat één glas per dag oké is. Mensen die wel alcohol drinken geef ik uitleg hierover en adviezen om dit te minderen. Mijn advies zou zijn om je alcohol gebruik eens in kaart te brengen. Wanneer, wat, hoeveel en waarom drink je alcohol? Kan je ook zonder? Hierdoor ontstaat meer bewustwording en dat is uiteindelijk nodig om bepaald gedrag te veranderen.’

Positieve beweging

Ze merkt vaak dat alcohol gebruik niet vaak bij één glas blijft. ‘en daar zit het ‘m in. Je hebt gauw het tweede en derde glas ingeschonken, vooral als je gezellig op een feestje bent waar meer mensen dit doen.’  Maar ze ziet wel een volgens haar positieve beweging bij cliënten. ‘Sinds kort zie ik ook steeds meer mensen die hulp willen bij een gezonde (plantaardige) leefstijl en hier zelf al mee bezig zijn. Vaak drinken zij heel sporadisch alcohol of helemaal niet.’

Mix en de mate

Marieke de Witt, diëtist bij VoedingsAdviesGroep Utrecht, geeft aan dat haar motto voor eten ook voor alcohol geldt: ‘Mijn motto met eten is ook dat het gaat om de mix en de mate, dit geldt wat mij betreft ook voor alcohol.’

Guilty pleasure

Ook volgens de Witt is alcohol een beladen onderwerp. ‘Om maar gelijk met de deur in huis te vallen… Ik raad niks af, dus ook geen alcohol. Ik adviseer het ook niet, maar dat doe ik ook niet met koek en snoep. Iedereen maakt zijn eigen “guilty pleasure” keuzes en daarin kan ik adviseren en sturen maar niet bepalen!’

Eigen verantwoordelijkheid

Alcoholgebruik is dus volgens de diëtist eigen verantwoordelijkheid. ‘Ik zie het als mijn taak om mensen te informeren over de rol of consequentie van alcohol bij bijvoorbeeld diabetes. Wat iemand ermee doet is niet aan mij. Bij leververvetting of jicht is alcohol zeker onderwerp van gesprek.  Uiteindelijk is het ook hier de keuze van de cliënt zelf wat hij doet met de informatie en het advies.’

Gezondheidswinst

Zij benadrukt dat perfectie nastreven lastig is in de dieetwereld, maar winst in iemand zijn of haar gezondheid is het doel. ‘Iemand die bijvoorbeeld van een fles per dag naar een halve fles per dag gaat krijgt van mij gewoon een pluim. Het gaat om de winst, niet om de perfectie.’

Bron: VoedingNu